Výhody tepelného čerpadla

    Bezpečnost

Každý měsíc vybuchne plyn v některém objektu. Nesprávným spalováním plynu a nesprávným odtahem spalin vzniká nebezpečný oxid uhelnatý. Dále je tu nebezpečí požáru při nesprávné instalaci plynového zařízení, nebo při zanedbání pravidelného servisu a prohlídek. Při provozu tepelného čerpadla toto vše odpadá je bezpečné, nespaluje paliva, tudíž nejde o život…

    Ekologie

Při spalování fosilních paliv uniká do ovzduší oxid uhličitý. Plyn způsobující skleníkový efekt a globální oteplování. Použitím tepelného čerpadla snížíte svoji energetickou stopu na 1/3. Tepelné čerpadlo se podílí na ochraně životního prostředí. GO GREEN…

    Ekonomika

Použitím tepelného čerpadla snížíte svou energetickou spotřebu oproti elektřině až o 75% oproti plynu až o 50%. Tepelné čerpadlo teplo nevyrábí pouze ho přemisťuje a pro tento přenos tepla spotřebuje pouze ¼ energie. Z 1 kW dodané „vyrobí/získá“ 4 kW tepla. Snižuje provozní náklady…

    Nezávislost

Tepelné čerpadlo nepotřebuje zemní plyn což je v dnešních složitých politických dnech určitě výhoda. Nechte drahý zemní plyn v Rusku a topte tepelným čerpadlem. Buďte nezávislí na zemním plynu…

    Komfort

Tepelné čerpadlo, zajistí komfort ve vytápění, skoncujte se studenými rány. Nemusíte shánět tuhá paliva vynášet popel, zatápět, přikládat. Čistý provoz, ovládání třemi tlačítky, ekvitermní regulace. To vše zajistí vaši kompletní spokojenost a komfort…

    Nízký tarif

Zainstalováním tepelného čerpadla získáte tarif s 22 hodinami nočního proudu pro celou domácnost. Úspory docílené instalací tepelného čerpadla se projeví při provozu všech dalších domácích spotřebičů.Další úspora…

    Úspora

Součet úspor dosažené provozem tepelného čerpadla v porovnání s ostatními druhy vytápění se za 5 – 7 let vyrovná pořizovací ceně tepelného čerpadla. Vytápění fosilními palivy, žádné úspory nepřináší. Tepelné čerpadlo však svým provozem a dlouhou životností šetří dál…
Pokud vezmete pořizovací cenu tepelného čerpadla jako investici kupříkladu 150 000 Kč a uložíte do banky na termínovaný vklad řekněme 5% po roce získáte 7 500 Kč zisku. Pokud však za 150 000 Kč pořídíte tepelné čerpadlo které vám ohřívá teplou užitkovou vodu, topí. Vaše roční náklady na vytápění a ohřev vody byli okolo 50 000 Kč. Úspora by měla být okolo 50% ( v závislosti na druhu vytápění ). Váš čistý „zisk“ je 25 000 Kč to Vám žádná banka nedá…

Pro instalaci Vašeho tepelného čerpadla volejte 773 224 038