Princip tepelného čerpadla

Princip známe z různých zařízeních třeba z ledničky. Tepelné čerpadlo teplo nevyrábí pouze přesouvá z vnějšího prostředí (vzduch) do vnitřního (vzduch, voda). K tomuto přesunu potřebuje elektrickou energii pouze však 25% t.zn. že z 1kW dodané „vyrobíme/získáme/přesuneme“ 4kW tepla.

Prouděním chladiva, změnou skupenství a tlaku v různých částech systému odebíráme zbytkové teplo z okolního prostředí. Vypařování, komprese, kondenzace, expanze. Toto vše se odehrává uvnitř tepelného čerpadla.

Ve venkovní jednotce se nachází výparník kde pomocí přesného vstřikování chladiva dochází k prudkému poklesu teploty až na -30 °C přes výparník ( vypařování ) uvnitř proudí chladivo ( kapalné / plynné ) a z vnější části jej obtíká venkovní vzduch (vrtule se točí), který tento podchlazený výměník „ohřívá“ a předává mu teplo (i při -15 °C je venku dostatek zbytkového tepla které je možno využít). Chladivo se dále přesune do kompresoru kde je stlačeno ( komprese ) stále je však v plynném skupenství. Stlačením získá chladivo vysokou teplotu okolo 60C takto stlačené chladivo se přesune do vnitřní jednotky „hydromodulu“ kde se nachází kondenzátor kde dojde k předávce tepla (energie) mezi nahřátým chladivem a vodou. Plynné horké horké chladivo při předávce tepla změní skupenství (kondenzace) na kapalné a putuje zpět do vnější jednotky do výparníku. Tam je jako kapalina pod velkým tlakem vstříknuta ( expanze ) do výparníku kde změní skupenství (znovu na plynné), tlak a teplotu. A celý cyklus se opakuje…

Z tohoto procesu vyplývá, že se náplň uvnitř nezužívá, cirkuluje zde. Tudíž netřeba doplňovat, pouze při úniku nebo nějaké netěsnosti, havarijním stavu.

Pro instalaci Vašeho tepelného čerpadla volejte 773 224 038